Vị trí và vài trò của Tester team leader, Test manager. Project manager, Customer manager trên uTest là gì?

Vị trí và vài trò trên các platform của tester, Tester team leader, Test manager là gì?

Mọi người đã từng hỏi vị trí của tester team leader và test manager trên các paltform test là gì không?

Dựa vào đây các bạn cũng có thể hiểu quy trình để một bug hay một test case được approved… cần qua các giai đoạn kiểm tra của nhiều đội ngũ uTest để đảm bảo chất lượng bug report khi đến tay khách hàng phải không.

This entry was posted in Blog and tagged .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *