Hướng dẫn setup proxy trên PC và mobile khi tham gia test trên Test IO và uTest

Như mọi người đã biết một vài dự án khi test trên Test IO, uTest yêu cầu người dùng cài đặt proxy khi truy cập để test web hoặc app do vậy bài viết này mình sẽ tổng hợp lại cách cài đặt Proxy trên các loại thiết bị test  để mọi người dễ dàng khi tham gia các dự án test:

MOBILE DEVICES

iOS:

 • Go to Settings
 • Turn on Wi-Fi and Connect to a Wi-Fi spot
 • Proceed into the Wi-Fi Network configuration (blue arrow)
 • Scroll down and select “Manual” under the “HTTP Proxy” section
 • Enter:
  • Server: proxy.utest.com
  • Port: 9999
 • Save

 

Android (version 3.1+):

 • Go to Settings
 • Proceed into “Wireless & Networks”
 • Turn on Wi-Fi and go into “Wi-Fi Settings”
 • Connect to a Wi-Fi spot
 • Once connected ‘long press’ (press and hold) the Wi-Fi spot you connected too
 • Click on ‘Modify Network’
 • Scroll down and checkbox ‘Show Advanced Options’
 • Scroll down again, if needed
 • Here you have a “Proxy Settings” option.  Select it.
 • Click on Manual
 • Enter:
  • Proxy Hostname (Server):  proxy.utest.com
  • Proxy Port:  9999
 • Save

 

DESKTOP BROWSERS / PC

 • Firefox:
  • Tools -> Options -> Advanced
  • Network Tab
  • Configuration -> Settings button
  • Select the ‘Manual Proxy Configurations’ radio button
  • Enter:
   • Server: proxy.utest.com
   • Port: 9999
  • Save

 

 • Internet Explorer
  • Tools -> Internet Options
  • Connections -> LAN Settings
  • Enter:
   • Server: proxy.utest.com
   • Port: 9999
  • Save

 

 • Chrome
  • Customize -> Options -> Change Proxy Setting
  • LAN Settings
  • Enter:
   • Server: proxy.utest.com
   • Port: 9999
  • Save

 

 • Safari
  • General Settings Gear Logo -> Advanced
  • Proxies -> Change Settings
  • Connections -> LAN Settings
  • Enter:
   • Server: proxy.utest.com
   • Port: 9999
  • Save

Đối với trình duyệt sử dụng proxy uTest khi truy cập vào các website sẽ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu  khi đó hãy nhập thông tin sau:

username: utest

password: proxy

Thông tin cài đặt của Test IO xem thông tin tại mục Access của test cycle

Ví dụ:

 • Server: forward.test.io
 • Port: 3128
 • Username: tester@60ee8
 • Password: dg2<yoa!m24Z

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *