Testing online work

Kiếm tiền online với công việc tìm lỗi website, mobile app trên nền tảng Test IO, uTest dành cho Freelancer

Tham Gia Kiếm Tiền Online Trên Test IO và uTest

Cần chuẩn bị các mục sau để tham gia mảng kiếm tiền testing online:

  1. Tài khoản test: Test IO, uTest ( xem thêm phần phía dưới)
  2. Tài khoản nhận thanh toán: Ví điện tử Payoneer hoặc Paypal
  3. Vượt qua các bài test kiểm tra để được nhận các dự án trả tiền gửi về từ các platform testing như Test IO hoặc uTest.
 
Tìm Hiểu Thêm

Quy Trình Các Bước Kiếm Tiền Trên Nền Tảng Test IO

Chi Tiết Tại Đây

Đăng ký nhận bộ Ebook Testing online cơ bản dành cho người mới bắt đầu

 
 

 

 

Đăng Ký